ТРАНСПОРТ

Конвенционален транспорт Специализиран транспорт

Логистика

Логистика на отпадъчни суровини

Рециклиране

Транспорт и логистика на рециклируеми материали

"Заедно за едно по-чисто утре!"

ГРУПАЖИ

Частични и комплектни превози

ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ

Консултиране на клиенти и превозвачи

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ

+ 359 89 9943767
+359 89 0514640
+359 89 7824577

Какво Ви предлагаме?

Избор на подходящ транспорт
partners
Намиране на най-подходящия партньор
Набавяне на разрешителни
documents
Оформление на документи

Рециклирането, депонирането и логистиката

са обект на стриктни правила и закони, наложени от Европейската политика по намаляване на изхвърлянето на отпадъци на сметищата и намиране на начини за повторната им употреба и рециклиране. Задълбочените ни познания и компетентност в тази област са нашия основен коз в работата с нашите партньори и клиенти.