ЗА ЕДНО ПО-ЧИСТО УТРЕ

ЛОГИСТИКА НА ОТПАДЪЧНИ СУРОВИНИ И РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ

- АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ


- МОРСКИ КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

ЧАСТИЧНИ И КОМПЛЕКТНИ ПРЕВОЗИ

- КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗИ


- ЕКСПРЕСНИ ПРЕВОЗИ


- СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ


- ИНТЕРМОДАЛНИ ПРЕВОЗИ

Рециклирането, депонирането и логистиката са обект на стриктни правила и закони, наложени от Европейската политика по намаляване на изхвърлянето на отпадъци на сметищата и намиране на начини за повторната им употреба и рециклиране. 

Задълбочените ни познания и компетентност в тази област са нашият основен коз в работата с нашите партньори и клиенти – 

ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ПО-ЧИСТО УТРЕ!!!

КОНСУЛТИРАНЕ

- НА КЛИЕНТИ


- НА ПРЕВОЗВАЧИ

Ние ще ви съдействаме във всичко, от което имате нужда при:

 
  • избора на подходящ транспорт
  • намирането на най-подходящия партньор
  • при набавянето и оформлението на необходимите документи и разрешителни