ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ПО-ЧИСТО УТРЕ!

ЛОГИСТИКА НА ОТПАДЪЧНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

За рециклирането и депонирането на отпадъци в Европа има строги правила. Логистиката е важна и съществена част от тази верига.

КОНСУЛТИРАНЕ

ТРАНСПОРТ

  • Специализирани превози – транспорт на отпадъци, материали, стоки, изискващи разрешителен режим или специализирано оборудване
  • АДР-товари и отпадъчни суровини
  • Саморазтоварващи се ремаркета за насипни товари
  • Превози на комплектни и частични товари – товарене и разтоварване по Ваш график, проследяване на пратката Ви и документална осигуреност

ЛОГИСТИКА НА ОТПАДЪЧНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ

  • Всяко производство генерира отпадъци, които изискват последваща компетентна обработка, а и законовите изисквания непрекъснато се актуализират и има необходимост от отчетност.
  • Голяма част от тези отпадъци могат да се използват за влагане в други производства – продавате ги като суровина. Ние ще Ви помогнем с потенциални пазари според вида на отпадъка.
  • Друга част от тези отпадъци е нужно да бъдат унищожени. Ще намерим подходящото място и ще ги транспортираме до там.
  • Всички отпадъци се класифицират. Ще Ви помогнем при определяне на съответния код и изискванията за транспорт

КОНСУЛТИРАНЕ

  • Рециклирането, депонирането и логистиката на отпадъци се подчинява на законови изисквания. Ще Ви съдействаме за намиране на най-подходящия партньор и за набавяне на необходимите документи и разрешителни.

Emails:

office@gls.bg
sales@gls.bg

Адрес:

София 1000, ул. “Христо Белчев” 11

Tel.: 00359 2 / 44 842 40
Fax: 00359 2 / 46 52 847
Mob: 00359 899943767
00359 890514640