Консултиране

Рециклирането, депонирането и логистиката на отпадъци се подчинява на законови изисквания. Ще Ви съдействаме за намиране на най-подходящия партньор и за набавяне на необходимите документи и разрешителни.  

kamion

Логистика на отпадъчни суровини и материали

За рециклирането и депонирането на отпадъци в Европа има строги правила. Логистиката е важна и съществена част от тази верига.

Частични и комплектни превози

Намирането на най-подходящото решение за Вашия транспорт изисква компетенции и опит. Имате частичен товар, търсите експресна доставка или алтернативен комбиниран превоз? Ние сме на Ваше разположение .

Избор на подходящ транспорт
Автомобилен и морски контейнерен транспорт.
Място на рециклиране и унищожаване
График на разтоварванията и документална осигуреност - събиране и съхранение
Подготовка на документация
Зелена листа и нотификация
График на разтоварванията
Планиране според вида отпадък и съответните изисквания,възможни дестинации
Консултиране на клиенти
Осигуряване на връзка с водещи компании в сферата на управление на отпадъците. Намиране на най-ефективно и устойчиво решение за рециклиране и унищожаване. Намиране на алтернативни варианти на скъпи суровини, необходими за производството.
Консултиране на превозвачи
Съдействие и консултации относно необходими разрешителни за транспорт според вида на отпадъка. Управление на документи. Осигуряване на регулярни товари в различни дестинации.
Комбинирани превози
Превоз по график до и от европейски летища и пристанища.
Експресна доставка
Доставка с фиксирани срокове и избор на най-удачен вариант на превоз.
Специализирани превози
Превози на опасни товари, включително АДР клас 1. Транспорт на военна продукция.Превоз на извънгабаритни товари.
Интермодални превози
Комбинирани превози - железопътен и автомобилен по график.
Предишна
Следваща